Het leven op de scheepswerf anno tussen 1900 en 1930