Boven Water

 In 1995 kwam het toenmalig bestuur tot de conclusie dat de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode het ruimer moest zien, niet alleen een vereniging zijn en alles verzamelen wat met scheepvaart te maken had maar ook informatie op papier vastleggen en doorgeven aan de leden. De heren en dames beslisten om een tijdschrift op te richten. Als redactieraad werden de heren Jan Dedroog, als pr van de vereniging, Maurits Vernimmen als boekhouder/drukker en Jan Annemans als voorzitter aangeduid. Het was pr Jan Dedroog die de naam van dat bewust tijdschrift bedacht: Boven Water. Het semestrieel blad werd gedrukt in drukkerij Het Punt van Gunther Leroy. De drukkerij was gevestigd in de Scheepswerfstraat. Later werd ze overgebracht naar de Baasrodestraat waar ze nog steeds in volle uitbreiding is. Het blad verloor zijn doel in 2006 met het veralgemeend gebruik van de computer. Tegenwoordig zijn de leden aangewezen op de informatie die ze via allerlei digitale media ontvangen.

Achiel Triempont, de duivel doet al als het op communicatie aankomt of wat fotografie betreft, heeft alle nummers omgezet in leesbare teksten, alle nutteloze literatuur verwijderd en alleen het essentiële behouden.


Deze uitgaven van "Boven water" zal regelmatig worden aangevuld

Eerste jaargang 1

Eerste jaargang 2

Tweede jaargang 1

Tweede jaargang 2

Elfde jaargang 2 - 2006