Atelier Van Praet

Overzicht museum

Op de overlegvergadering van 14 november 2023 is een eerste aanzet gegeven in verband met de toegankelijkheid van het historisch atelier Van Praet.

Het gebouw op de provinciale site Scheepswerven Baasrode zal in de loop van 2024 toegankelijk gemaakt worden voor het publiek Aan de opstelling van het machinepark wordt niets gewijzigd, dat is zelfs vastgelegd bij het klasseeringsbesluit maar tot nu bleef het verborgen achter gesloten poorten voor het ruime publiek, tenzij onder begeleiding van een gids. Nog in de loop van 2024 komt daar verandering in! Op het ogenblik van het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de plannen nog diffuus en dus geheim Maar wij kunnen garanderen dat het atelier een must wordt in het scheepbouwerslandschap in Vlaanderen. In de nieuwsbrief van 1 april meer hierover. Om jullie al wat in de sfeer te brengen, hier alvast enkele foto’s van het bewuste atelier, door onze huisfotograaf Achiel Triempont.