Provinciale erfgoedsite scheepswerven Baasrode
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Erik De Quick, secretaris a.i. Denise Van Stappen, penningmeester a.i. Gaston De Ridder
Scheepvaartmuseum Baasrode VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430. IBAN BE37 0011 3713 3828) Disclaimer
Afwerking botter “Rosalie”
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 34 30 34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Verslag botterwerken 25 en 26 september 2019 25 september. Aangezien de ploeg een uur en een kwart inde file gestaan hebben in Antwerpen kwamen de Spakenburgers pas aan tegen kwart voor tien, zij hebben dat ruim gecompenseerd in de avonduren. Zij hadden de twee “zwanenhalzen mee waarvan zij al de mallen gemaakt hadden. Twee man begon onmiddellijk met het stroken en profileren van het berghout aan stuurboord . Twee andere mensen maakten de bakboordzwanenhals pas en kapten de sponning in het berghout. Na het bevestigen met trekbouten werden de koppen afgedicht met stoppen. 26 september Het berghout aan stuurboord werd afgewerkt. De zwanenhals aan stuurboord werd gemonteerd en afgewerkt. Ook de bovenranden van de boeisels zijn gestrookt. De beide berghouten werden geschuurd en in de grondverf gezet. Nu zijn ze nog wit, later worden zij “Hollands groen”. Aan de binnenkant van het schip werd begonnen met het uitlijnen van de inhouten. Op 26 september kwam er een delegatie van Volvo-Penta op bezoek, de mogelijkheid tot het subsidiëren van een motor werd besproken. Meer foto’s
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2020©
Gaston De Ridder organisatie werken
Website & foto’s - Triempont Achiel.