Scheepvaartmuseum Baasrode vzw
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Baasrode Telefoon: +32 (0)52 46 31 28 of Gsm: +32 (0)476 27 81 09 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Scheepvaartmuseum Baasrode vzw De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430.IBAN BE 0011 3713 3828 Website & fotografie, Achiel Triempont
Alle rechten voorbehouden, Scheepvaartmuseum vzw, 2023©
Bestuursleden Voorzitter, Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Erik De Quick, secretaris Denise Van Stappen, Penningmeester
Herdenkingstentoonstelling overstroming 1953 (en Baasrode 1976) en SIGMA Vlassenbroek: heden en toekomst van het overstromingsgebied van 01 april tot 31 oktober 2023 op zaterdag & zondag 14 u - 18 u. Organisatie: vzw Scheepvaartmuseum Baasrode, Natuurpunt ‘s Heerenbosch en de Vlaamse Waterweg nv. Natuurpunt ‘s Heerenbosch organiseert aanvullend op de tentoonstelling ‘VLASSENBROEK, 70 JAAR LATER’ drie informatieve begeleide wandelingen in het overstromingsgebied, op zondag 14 mei, 11 juni en 17 september telkens om 14u00. Praktisch:· Afspraak telkens om 14u00 op de parking bij het Scheepvaartmuseum, Sint-Ursmarusstraat 137, Baasrode. Via carpooling rijden we gezamenlijk naar Vlassenbroek en wandelen door het overstromingsgebied tot Baasrode. De bestuurders van de wagens worden terug naar Vlassenbroek gevoerd om de wagens op te halen. Met de fiets kom je er ook! Na de wandeling kan je een bezoek brengen aan de tentoonstelling in het scheepvaartmuseum. De wandeling duurt ongeveer 2 uur Deelname gratis Inschrijven noodzakelijk, aantal deelnemers beperkt. Info: 0479 67 95 54 / 0479 30 24 77 / 0484 24 39 22 Tentoonstelling : Vlassenbroek 70 jaar later. Op vrijdag 31 maart 2023 wordt op de benedenverdieping van de meesterwoning Van Damme, de herdenkingstentoonstelling geopend met als onderwerp de rampzalige overstroming van 1953 in Vlassenbroek en de, al even rampzalige overstroming van 6 januari 1976 in Baasrode-centrum en Ruisbroek. Wat was de aanleiding tot de keuze van de naam? Op zondag 1 februari 1953 zorgde een samenloop van weersomstandigheden voor een extreem hoge springtij. ’s Morgens rond 6 uur loeiden de sirenes, niet om brandalarm maar wel voor overstromingsgevaar. Een kwartiertje later viel een bres in de dijk die Vlassenbroek moest beschermen en zorgde ervoor dat het gehucht, maandenlang onbewoonbaar werd. 2023 is het ideale moment om deze gebeurtenis in herinnering te brengen en tegelijk het “nieuwe Vlassenbroek” in de kijker te stellen: Niet zozeer de dijkverhogingen die in 1977 aangepakt werden maar wel de omvorming van Vlassenbroek tot een toeristische pleisterplaats bij uitstek, gecombineerd met een moderne aanpak van het verkeer en de wandelmogelijkheden die in het gebied ontstonden. Het is de nv Vlaamse Waterweg die, langsheen de Schelde een aantal overstromingsgebieden gecreëerd heeft om de Schelde binnen haar oevers te houden. Niet alleen de opwarming van onze planeet, met het logisch gevolg, de opwarming van het zeewater, maar ook de ongebreidelde baggerwoede op de Westerschelde zorgen ervoor dat steeds meer zeewater dieper landinwaarts gedreven wordt. Het overstromingsgebied Vlassenbroek. Dit gebied staat niet op zich om het peil van het scheldewater te beheersen, in feite mogen wij stellen dat andere gemeenten ons al voorgegaan zijn. Kruibeke, Hamme, Moerzeke-Kastel en Wichelen waren ons al voor. Telkens opnieuw komt de Vlaamse Waterweg tot nieuwe bevindingen en profiteren later aangelegde gebieden van hun opgedane kennis, denken wij maar de mogelijkheid het overstroomde water te laten insijpelen in de ondergrond en, niet minder belangrijk: de knijtenplaag die de oeverbewoners maandenlang geplaagd heeft. Zoals traditioneel de gewoonte is bij nieuw in te richten gebiedsdelen, heeft de lokale bevolking zich massaal verzet met zwarte vlaggen en slogans “Houd Vlassenbroek droog”. Dit protest is in de loop van de jaren verstomd want nu begint men in te zien dat nieuwe perspectieven geboden worden aan de streek. Het Broek, zoals het gebied vroeger genoemd werd, ontwikkelt zich stelselmatig tot een unieke biotoop voor waterwild, fauna en flora en een wandelgebied zonder weerga. De Vlaamse Waterweg heeft het op zich genomen deze tentoonstelling op poten te zetten en op te stellen in de benedenverdieping zonder afbreuk te doen aan de vaste tentoonstelling in deze ruimten. Ook Natuurpunt ’s Heerenbosch neemt deel aan de organisatie en belicht de aanpassingen op fauna- en floragebied die nu al zichtbaar zijn en in de toekomst nog duidelijker aanwezig zullen zijn. Het is ook Natuurpunt die een aantal “wandelingen” zal organiseren naar en door het overstromingsgebied. Deze natuurwandelingen zullen gebeuren door ervaren gidsen van Natuurpunt. onder leiding van de vroegere boswachter Gustaaf Van Gucht. Ook de stad Dendermonde laat zich niet onbetuigd! De woonkern Vlassenbroek kent al jaren de toeristische overlast, vooral in de weekenden, de stad is op maandag 13 februari 2023 is gestart met de aanleg van een parkeerterrein op wandelafstand van het historisch kerkje. De tentoonstelling loopt van 31 maart 2023 t.e.m. 31 oktober 2023 en staat opgesteld in de meesterwwoning van het museum Sint-Ursmarusstraat 137, 9200 Baasrode.
Scheepvaartmuseum Baasrode vzw
Alle rechten voorbehouden, Scheepvaartmuseum vzw, 2023©
De maritieme geschiedenis van Baasrode harde kaft + omslag 200 blz. rijk geïllustreerd Het boek kan online worden besteld door het formulier in te vullen de prijs voor het boek is 26 euro als ter plaatse wordt afgehaald Het boek zal te koop zijn in het scheepvaartmuseum of bij de auteur Jan Annemans na telefonische bestelling kostprijs: €26. Het boek kan ook aan huis bezorgd worden aan de prijs van €34, inclusief verzendkosten. Voor de geïnteresseerde Nederlanders (voor leden) is de prijs ook €34 voor niet leden €43,50 Gelieve eerst het bedrag te storten op rekening met vermelding “bestelling boek” bankrekening: BNPParisbas Fortis BE37 0011 3713 3828 BIC GEBABEBB met vermelding “bestelling boek”
Bestel het boek De maritieme geschiedenis van Baasrode