Scheepvaartmuseum Baasrode v.z.w.
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Het museum bezit een cafetaria en terras, de cafetaria is vrij toegankelijk voor iedereen
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart. Disclaimer
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2019©
Bestuursleden Voorzitter a/i Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid
Webmaster-communicatie en fotografie Triempont A.
Vrijwilligers van het Museum
Natuurlijk zijn de namen van de vrijwilligers niet allemaal vermeld, sommige vrijwilligers zetten zich in bij verschillende groepen. Zelden worden deze mensen in de bloemetjes gezet. Hieronder vind u er enkele die we eens beter in het daglicht willen stellen.
Coördinatie: De coördinatie tussen de verschillende werkgroepen wordt verzorgd door Jozef De Haeck. Secretaris
Co ördi natie:
Fe r n a nd v a n H oe y , zo rg t voo r de co ör dinatie v an b e zo e k e nd e g r oe p e n en fotos h oot ers .
Co ördi nato r