Scheepvaartmuseum Baasrode v.z.w.
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart. Disclaimer
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid Triempont Achiel, webmaster & fotografie
Varia

In het spoor van de paling, Baasrode

Tentoonstelling
Scheldezichten om en rond het scheepvaartmuseum
Ateliers Van Praet
Afwerking botter
Scheepswerf en Baasrode vroeger
Ontscheeping Lauranda
Spits Alyv
Openingsjaar 2019
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum baasrode 2019©