Provinciale erfgoedsite scheepswerven Baasrode
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Erik De Quick, secretaris Denise Van Stappen, penningmeester Gaston De Ridder
Scheepvaartmuseum Baasrode VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430. IBAN BE37 0011 3713 3828) Disclaimer
Steun het botterproject
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 34 30 34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2020©
Gaston De Ridder organisatie werken
Website & fotografie - Triempont Achiel.
Rond 1850 werd een Nederlands scheepstype in Baasrode geïntroduceerd en aangepast aan de lokale behoeften: de botter. Botters werden op de vroegere Zuiderzee ingezet om te vissen op allerlei vissoorten, afhankelijk van het seizoen. De afmetingen varieerden van 13m tot 15,50m. Het waren zeilschepen, uitgerust met een bun, een nat ruim, en een steekmast. De Baasroodse nijveraars pasten de schepen aan hun eigen doelstellingen: het vervoer van paling. Omwille van de vaste oeververbinding in Temse werden de aangekochte schepen omgebouwd met een “strijkende” mast; de nieuwe schepen werden groter, tot een lengte van 18 meter. Na Wereldoorlog I verdwenen de Baasroodse botters uit beeld, oorzaak was de ernstige vervuiling van het Scheldewater. Zij zijn echter nooit uit de Baasroodse geesten verdwenen, zij kregen zelfs een straat naar hen vernoemd. In 2009 besliste de VZW Scheepvaartmuseum Baasrode een replica te bouwen van de botter “Rosalie” van Jan Verheyen, zoon van Philippe Verheyen, burgemeester van Baasrode. Op 10 april 2010 werd, onder massale belangstelling, de kiel gelegd. In september 2019 was de bouw zover gevorderd dat er moest gedacht worden aan de aanschaf van de motor. Hiervoor viel de keuze op een Volvo-Penta D4 van 175pk. Meteen werd Volvo-Penta één van onze hoofdsponsors.
Het scheepsmodel van de Rosalie.
Kiellegging botter.
De toekomst. Er is nog heel wat werk aan de winkel! In 2020 werd de verdere afbouw van de romp voorzien. In 2021 komen de dekken aan de beurt. In 2022 de interieurs. In 2023 de inbouw van de motor en het roer. Zwaarden, mast en tuig komen later aan bod. Zo gauw de aangepaste steiger voorzien is kan het schip te water gelaten worden en ingezet voor passagiersvaart.
Huidige toestand botter
Sponsors: Het project is gestart in 2009 na sponsoring door het Reconversiefonds voor de scheepsbouw. Al vanaf het begin was Toerisme Vlaanderen de hoofdsponsor. Heel wat privaat sponsors hebben in de loop van de 10 jaar dat de bouw aansleept hun financiële krukken onder het project gestoken, met dank daarvoor. Ook u kunt ons financieel ondersteunen en niet zomaar, u doet er nog winst aan. Vanaf een storting van minimum €40 "per jaar" op de projectrekening nr. IBAN BE03 7350 5664 7984 BIC KREDBEBB BOUW BAASROODSE BOTTER “ROSALIE” van Herita, met vermelding “GIFT” Baasroodse botter “Rosalie” krijgt u een fiscaal attest en daardoor recht op op een belastingvermindering van 45% van uw gift, ook als privaat investeerder. Opmerking! Lidgelden worden niet geaccepteerd als gift. Firma’s die reeds ons project steunden klik hier