Scheepvaartmuseum Baasrode vzw
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Erik De Quick, secretaris Denise Van Stappen, penningmeester Gaston De Ridder
Scheepvaartmuseum Baasrode VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430. IBAN BE37 0011 3713 3828) Disclaimer Website en fotografie Achiel Triempont
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 34 30 34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
De werf anoo 1900
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum v.z.w. 2021 ©
Loods Van Damme
Provinciale erfgoedsite  scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 34 30 34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
De werf anoo 1900
Dit werkhuis is van oorsprong het oudste op de site. Op deze plaats stond al van in de 17de eeuw een werf van De Landtsheer, later Van Damme. Het bestond in eerste instantie uit een open werkhuis en werd begin 20ste eeuw afgesloten met een houten wand. Het gebouw werd volledig gerestaureerd met Europese subsidies. In het gebouw vinden wij ook onze oudste machines: een schaar en een boxer uit 1852. Hiermee werden de spanten gebogen en pas gemaakt voor de ‘composiet’-schepen zoals de 19de -eeuwse zeilschepen gebouwd werden. Hier worden ook de onderdelen klaargemaakt voor de botter in aanbouw. De houten loods is niet alleen een werkhuis maar bevat heel wat bijzondere artefacten: de grote scheepsmotor uit de Rijnmotorschip Blauwvoet; de Hamse jol; de ‘boomwagen’ of hors voor het vervoer van bomen en balken; een aantal bijboten zoals de Brabantse boot van de spits ALYV, de schipper jol, de loodsvlet; doorheen het atelier loopt een smalspoor waarop wagentjes reden om de verschillende onderdelen te verplaatsen.
Loods Van Damme
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum v.z.w. 2020©