Provinciale erfgoedsite scheepswerven Baasrode
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Erik De Quick, secretaris Denise Van Stappen, penningmeester Gaston De Ridder
Scheepvaartmuseum Baasrode VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430. IBAN BE37 0011 3713 3828) Disclaimer Website en fotografie Achiel Triempont
Fotograferen op de site
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 34 30 34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Fotoshoots (op afspraak): vaste prijs 50€ + halve dag 100 € voor ganse dag van 9 tot 18u. 50€ voorschot, rest 50€ te betalen ter plaatse Voor halve dag, 30 € voorschot, rest 20 € betalen ter plaatse +toegangsprijs per persoon € 5 1e communicant 2,5 € Na ontvangst en bevestiging van geplande afspraak, vragen wij 30€ vooraf te storten op het nummer: BE37 0011 3713 3828 van het scheepvaartmuseum onder vermelding ‘fotograferen op de site’ Aanvraag via inschrijvings formulier
Vanaf heden is het weer mogelijk groepsbezoeken en fotoshoots op de provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode te organiseren. Weliswaar met de inachtneming van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Voor Fotoshoots maakt dat weinig uit maar wat betreft de groepsbezoeken moet de groep, voorlopig en tot een volgende versoepeling, gesplitst worden in groepjes van 10 personen. Verder worden dezelfde financiële voorwaarden gehandhaafd.
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum v.z.w. 2021 ©
Provinciale erfgoedsite  scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 34 30 34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Fotograferen op de site
Fotoshoots (op afspraak): vaste prijs 50€ + halve dag 100 € voor ganse dag van 9 tot 18u. 50€ voorschot, rest 50€ te betalen ter plaatse Voor halve dag, 30 € voorschot, rest 20 € betalen ter plaatse +toegangsprijs per persoon € 5 1e communicant 2,5 € Na ontvangst en bevestiging van geplande afspraak, vragen wij 30€ vooraf te storten op het nummer: BE37 0011 3713 3828 van het scheepvaartmuseum
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum v.z.w. 2020©