Scheepvaartmuseum Baasrode

Bouw van de Rosalie

Details over het bouwen van de baasroodse botter

De bouw

De bouw van de Baasroodse botter

De botter wordt gebouwd op basis van plannen opgesteld door de beste vakmensen met kennis van de Baasroodse botter en van praktische botterbouw.

De Baasroodse botter onderscheidt zich op een aantal essentiële punten van de Noordzeebotters. Zo was de Baasroodse botter uitgerust met een strijkende mast, die de onderdoorvaart van de spoorwegbrug te Temse mogelijk maakte. Verder werden andere constructiemethoden toegepast dan bij de reguliere botterbouw. De ervaring opgedaan bij de bouw van houten streekgebonden binnenschepen drukte hierop zijn stempel. Zo was het achterschip duidelijk hoger, wat de zeewaardigheid ten goede kwam. Ook was de afwerking binnen vrij luxe. Deze en andere typische kenmerken maakten het tot een uniek Baasroods schip.

Indeling van het schip

  • Het voorschip bestaat uit een ruim vooronder dat via een trap toegankelijk is. De toegangsdeur (het dievengat) ligt onder de zware mastbank aan stuurboord, aan bakboord is er een kooi. Het voorschot geeft toegang tot twee alkoven. Tussen deze twee staat het ‘Parisiennetje’, een klein en heet kacheltje. De wanden worden afgetimmerd met kasten. Voor de alkoven ligt de kettingbak.
  • De mast is strijkend, daarom ligt er in het dek een mastluik. De mast is geballast zodat het strijken met een bok gemakkelijker wordt.
  • Achter de mastbank ligt de bun of open ruim, afgedekt door het bundek en voorzien van zware dekpoten om de opwaartse druk in de bun op te vangen. Gelijk met de bunluiken liggen de lanen (losse brede planken). Op deze manier ontstaat een enorm breed dek zonder enige hindernis. Vanaf de lanen is het voordek toegankelijk met een trapje. Achter de mast ligt het watervat in een stoel.
  • Het achterschip wordt voorzien van een vast dek met een luik dat toegang geeft tot het tabernakel.

Het zagen van de stevens

Een spectalulair werk vóór het project van start kon gaan was het zagen van de stevens. Op 30 maart 2010 werden in Harlingen (Friesland) enkele volledige boomstammen met een grote bandzaag verzaagd, waarna ze met kettingzagen tot de uiteindelijke stevens gevormd zijn. Dit alles op basis van mallen van de Baasroodse botter. Het eikenhout is afkomstig uit Deense eikenbossen die destijds aangeplant zijn voor de houten scheepsbouw en is ongeveer 250 jaar oud. Het is met veel geduld en zorg reeds geruime tijd van tevoren uitgezocht om te dienen voor de Baasroodse botter.

Aankomst op 31/10/2010

Woensdag 31 maart, de eerste onderdelen van wat later de Baasroodse botter Rosalie zal worden, komen in Baasrode aan. De reeds vormgegeven eiken voor- en achtersteven van de toekomstige botter liggen achter op de aanhanger van Henk, terwijl de kielbalk uit tropisch bilingahout, de steunbalk uit lariks en nog een aantal grotere eiken stukken met de vrachtwagen geleverd worden. Uit deze steunbalk wordt traditiegetrouw later de mast gemaakt.

Enkele uren later en na heel wat pas- en meetwerk ligt alles uiteindelijk klaar op de toekomstige bouwplaats op de werf. Nog even instrijken en het aftellen voor vrijdag kan beginnen.

De kiellegging

Na de verwelkoming door voorzitter Jan Annemans van de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode en de officiële opening van het seizoen door schepen Marius Meremans van de stad Dendermonde, nodigt ceremoniemeester Carlo de aanwezigen uit om samen naar de bouwplaats te gaan waar gedeputeerde Jozef Dauwe van de provincie Oost-Vlaanderen en voorzitter René Stroobant van de vzw De Zaatman samen met nog enkele helpers plechtig de kielbalk van de Baasroodse botter Rosalie op hun plaats zullen leggen, gevolgd door het op hun plaats takelen van de voor en achtersteven. Dit alles onder de kundige begeleiding van Henk Van Halteren van de botterwerf Nieuwboer uit Spakenburg.

Na het officiële gedeelte volgt de receptie. De delegatie uit Spakenburg ,een bus vol!, heeft als speciale attentie een visbakkersploeg bij, die de aanwezigen vergasten op lekkere versgebakken kabeljauw. Nog een paar muzikaal onderlegde museumleden, die met de trekzak overweg kunnen (bedankt Jan en Henk)-, een repertoire van zeemansliedjes en de sfeer kan niet meer stuk.

Scheepvaartmuseum Baasrode VZW

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828)

De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart.

Nieuwsbrief