Scheepvaartmuseum Baasrode v.z.w.
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Het museum bezit een cafetaria en terras, de cafetaria is vrij toegankelijk voor iedereen
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart. Disclaimer
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2019©
Bestuursleden Voorzitter a/i Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid
Webmaster-communicatie en fotografie Triempont A.
De botter ‘De Rosalie’
Botter Rosalie Na het verlaten van het museumgebouw ontmoeten wij als eerste blikvanger de botter ‘Rosalie’. Het schip wordt een replica van de botter Rosalie, die in 1881 voor reder Jan Verheyen uit Baasrode werd gebouwd. Het was een van de vijf botters die rond die periode op de werf gebouwd werden. Rond de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw verzorgden 14 botters de aanvoer van verse paling vanuit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het specifieke aan de botters is de bun, een ‘nat ruim’ waarin de paling levend bewaard werd. Ook typisch is de ‘strijkende’ mast. Deze was noodzakelijk om de in 1870 gebouwde spoorwegbrug in Temse te kunnen passeren. Botters werden nooit uitgerust met een motor maar werden gezeild met een bemanning van drie man. Na de tewaterlating zal het schip ingezet worden voor toeristische rondvaarten.