Scheepvaartmuseum Baasrode

De Rosalie

Alles over de nieuwe Baasroodse palingbotter, de Rosalie.

De bouw van de Rosalie

De vereniging Scheepvaartmuseum Baasrode bouwt nu een echte Baasroodse botter, genaamd Rosalie, naar één van de laatste botters die in Baasrode gebouwd werden. Rosalie De Landtsheer was de grootmoeder van Jan Annemans, de voorzitter van Scheepvaartmuseum Baasrode en zij was tevens de groottante van Manu De Landtsheer, telg uit een andere bekende Baasroodse scheepsbouwerfamilie.

Het idee om een Baasroodse botter te gaan bouwen vloeit voort uit het zogenaamde plan Bailleul. In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen heeft het ontwerpbureau Bailleul te Gent in 2006 een studie gemaakt waarin de Scheepswerven Baasrode ontwikkeld worden tot een aantrekkelijk trefpunt voor het varend erfgoed. Zo is sprake van o.m. een aanlegsteiger, een ontvangstgebouw en ontmoetingsplaats voor de Baasrodenaren, een parkeerplaats en nieuwbouw. Ook werd gesproken over de bouw van een streekgebonden schip om concreet inhoud te geven aan de toeristische aantrekkingskracht van de scheepswerven.

Onze vereniging heeft dit laatstgenoemde deel van het plan Bailleul aangegrepen om de bouw van een Baasroodse botter voor te bereiden. Van 2006 tot 2009 heeft de projectgroep Baasroodse botter de haalbaarheid van de bouw onderzocht.

Een brede samenwerking

De organisatie van een dergelijk project vereist samenhang tussen de technische kennis van de botterbouwers, hun vakmanschap, de inzet van vrijwilligers en leerlingen, de financiering en de toeristische uitstraling.

Onze vereniging is er in geslaagd om die elementen bij elkaar te brengen. Hierbij zijn o.m. belangrijk:

  • De omarming door Toerisme Vlaanderen van de bouw van de Baasroodse botter als toeristisch project voor de regio Scheldeland.
  • De financiële inbreng van vzw De Zaatman, die middelen beheert uit het Reconversiefonds voor de Scheepvaart.
  • De samenwerking met de botterbouwers van scheepstimmerwerf Nieuwboer uit Spakenburg, Nederland.
  • De inzet van een aantal leden-vrijwilligers van de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode, die meehelpen als leerling-botterbouwers.
  • De samenwerking met de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) in een opleidingsproject voor de houtbouw.

Bezichtigen

De botter-in-aanbouw is te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden van het Scheepvaartmuseum Baasrode:

Elke zaterdag van 14.00 u tot 18.00 u,
elke zondag van 14.00 u tot 18.00 u.

Verder op alle andere dagen van april tot en met oktober op afspraak, voor groepen.

Scheepvaartmuseum Baasrode VZW

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828)

De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart.

Nieuwsbrief