Scheepvaartmuseum v.z.w Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 34 30 34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator
Internationaal
CALL FOR PITCHES
Op zaterdag 18 januari 2020 zal de eerste ‘Vlootschouw’ van het maritieme verleden van de Lage Landen plaatsvinden in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. naar pagina klik hier
Scheepvaartmuseum Baasrode VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) Disclaimer
Website & foto’s - Triempont A.
In het spoor van de paling van Baasrode, klik hier
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2019 ©
CALL FOR PITCHES
CALL FOR PITCHES Op zaterdag 18 januari 2020 zal de eerste ‘Vlootschouw’ van het maritieme verleden van de Lage Landen plaatsvinden in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Het   doel   van   de   Vlootschouw   is   een   ontmoetingsplek   te   zijn   voor   iedereen   die   voeling   heeft   met   het   maritieme   verleden   van   Nederland   en   België.   Kortom,   professionals,   studenten   en   liefhebbers   uit alle   mogelijke   maritiem-historische   disciplines   kunnen   er   terecht   om   kennis   uit   te   wisselen   en   plannen   te   bespreken   voor   gezamenlijke   projecten,   aanvragen   of   activiteiten.   Bovendien   beoogt   de Vlootschouw uit te groeien tot een tweejaarlijks terugkerend evenement. De   eerste   editie   van   de   Vlootschouw   wordt   georganiseerd   door   het   Comité   Vlootschouw   van   de   Lage   Landen,   bestaande   uit   Michiel   van   Groesen   (Universiteit   Leiden),   Jeroen   van   der   Vliet   (Het Scheepvaartmuseum    Amsterdam),    Annette    de    Wit    (Maritiem    Museum    Rotterdam),    Hein    Klemann    (Erasmus    Universiteit    Rotterdam),    Jelle    van    Lottum    (Huygens    ING    -    KNAW),    Kristof    Loockx (Universiteit Antwerpen) en Karel Davids (Vrije Universiteit Amsterdam), met ondersteuning van Marja de Keuning (Huygens ING - KNAW/Maritiem Portal). Het   congresprogramma   biedt   naast   plenaire   lezingen   veel   ruimte   voor   zogenaamde   pitches .   Deze   zullen   bestaan   uit   korte   presentaties   met   aandacht   voor   actuele   maritiem-historische   projecten. We   hanteren   geen   strikte   definitie   van   het   begrip   ‘project’:   dit   kan   variëren   van   een   scriptieonderzoek,   een   restauratieproject,   een   tentoonstelling,   een   archeologische   opgraving   tot   een   net opgeleverde   website   of   een   database   in   wording.   Masterstudenten   zijn   eveneens   van   harte   welkom   om   een   voorstel   in   te   dienen.   De   enige   voorwaarde   is   dat   het   project   een   link   heeft   met   het maritieme verleden van de Lage Landen, van prehistorie tot heden. Voorstellen voor pitches bevatten maximaal 150-250 woorden. De voertaal is Nederlands. Indienen van voorstellen kan tot 25 september 2019 bij Marja de Keuning (NB u ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst). Pitches duren maximaal 5 minuten (+ enkele minuten voor vragen). Pitches worden begeleid door twee PowerPoint slides. We nodigen u ook uit om een poster te maken, waarbij in de pauze verder over de pitch kan worden gediscussieerd (A2 formaat: 42 x 59 cm). Het tonen van een poster zonder pitch is eveneens mogelijk zolang de poster uitdaagt tot een gedachtewisseling tussen de maker en de deelnemers. Het organisatiecomité nodigt u van harte uit om een voorstel in te sturen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marja de Keuning. Rond 15    oktober    2019 neemt het organisatiecomité contact op met de inzenders. Deelnemers aan de Vlootschouw betalen 25 euro. U wordt vriendelijk verzocht deze uitnodiging verder te verspreiden binnen uw organisatie of door te sturen naar geïnteresseerden.
· · · · · ·