Scheepvaartmuseum Baasrode v.z.w.
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Het museum bezit een cafetaria en terras, de cafetaria is vrij toegankelijk voor iedereen
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart. Disclaimer
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2019©
Bestuursleden Voorzitter a/i Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid
Webmaster-communicatie en fotografie Triempont A.
Algemeen
De site Scheepswerven Baasrode is ontstaan uit drie scheepswerven: de werf Van Damme, gekocht van De Landtsheer in 1827; de werf Van Praet, later Van Praet-Dansaert, gesticht in 1721; de werf “De Toekomst” van Edmond Van Praet, enkel gebruikt als depot. Deze werf sloot haar deuren in 1950. Zijn nazaten emigreerden naar Le Havre en Parijs. In St-Denis (Parijs) is deze werf nog steeds actief onder de naam Chantier naval du Nord Van Praet. In 1955 kocht Van Praet de werf van Van Damme en ontstond op die manier een van de grootste werven voor binnenschepen van België. De werf sloot haar deuren op 31december 1986. Momenteel is de site voor het grootste gedeelte eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen en is de “meesterwoning” eigendom van de stad Dendermonde. In 1980 werd de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode gesticht. Zij is eigenaar van de inboedel, de archieven en machines. De bescherming als monument was definitief afgerond in 2003. De totale oppervlakte bedraagt 3 hectare. In 1977 bouwde W&Z de waterkeringsmuur om de gemeente te beschermen tegen overstromingen, iets wat het uitzicht van het werfterrein grondig veranderde. ingang museum een bezoek aan het scheepvaartmuseum van Baasrode start in de hal van de meesterwoning Van Damme. Deze woning dateert uit 1827 in de inkomhal bemerken wij de zeer uitzonderlijke houten vijzels waarmee houten schepen werden gekrengd. Rechts stappen wij het Koninklijk salon binnen. In 1852 is het plafond van het salon gedecoreerd er gelegenheid van de tewaterlating van het driemast volschip Leopold I’. Ook de familie Van Damme wordt hier belicht. De familie Van Praet wordt besproken in de tweede salon. Als wij de inkomhal oversteken komen wij in de ‘office’. Hier werden de schotels, die in de keuken klaar gemaakt werden, gedresseerd voor het opdienen. De muren werden in 1895 verlucht met tegeltableaus door kunst- en binnenhuisschilder Karel Pilaet uit Hamme. Vooraan zien wij een selectie van schilderijen, die alle een verband met de Schelde of met Baasrode hebben. Op de bovenverdieping maken wij kennis met de Baasroodse lampen. Dit zijn stormlampen’ en werden in 1880 ontwikkeld door de Baasroodse lampenmaker Désiré De Smet. Ook maken wij hier kennis met de palinghandel, meer bepaald het vervoer van paling per kruiwagen naar Brussel. Als wij op de overloop naar rechts afslaan maken wij kennis met de Baasroodse botters. Zij vervoerden de paling levend vanuit Nederland in. In de galerij vinden wij verschillende scheepsmodellen en werktuigen voor het maken van houten-en ijzeren schepen. Via de replica van een stuurhut komen wij in de nieuwbouw en op provinciaal domein.