Scheepvaartmuseum Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Bestuursleden Carlo Van Hoey, voorzitter Leon Annerel, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid Marc Boriau, bestuurslid
Webmaster-communicatie en fotografie Triempont A.
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart. Disclaimer
Het museum bezit een cafetaria en terras, de cafetaria is vrij toegankelijk voor iedereen
Natuurlijk zijn de namen van de vrijwilligers niet allemaal vermeld, sommige vrijwilligers zetten zich in bij verschillende groepen. Zelden worden deze mensen in de bloemetjes gezet. Hieronder vind u er enkele die we eens beter in het daglicht willen stellen.
Digitalisering en communicatie: Achiel Triempont neemt het voortouw in deze belangrijke toekomstgerichte materie. Om alle boeken en foto' te catalogiseren en digitaliseren, een monniken werk voor onder meer boeken uit de bib zo'n 1500 stuks, enkele duizenden boekjes en documenten uit particuliere schenkingen en honderden maritieme tijdschriften. Nu onlangs heeft de bib in Antwerpen ons nog een lot van 200 maritieme boeken aangeboden, we hebben deze in dank aanvaard en gaan deze 23 juli afhalen. Als beheerder van onze website en Facebook heeft hij het museum ook hier op een niveau hoger getild.
Restauraties: Voor de restauratie van de scheepsmodellen is dan weer Laurent Marien bevoegd. Maar draagt ook door zijn expertise van oude schepen zijn steentje bij aan onze botterwerkzaamheden & diversen
Restauratie ijzeren Schepen: Fred Van Den Berghe voor hem zijn er geen geheimen om het metaal te kneden tot een gewenst resultaat, samen met zijn medewerkers werden er al heel wat klussen geklaard. Onder andere de restauratie van het roer van de motorspits “Alyv” is een samenwerking tussen de hout en ijzergroep en tenslotte afgewerkt door groep communicatie.
Contacten: Wim Dierickx onderhoudt de contacten met de verschillende personen buiten het museum nodig voor de goede werking van de groepen in het museum en zorgt dat het financieel plaatje klopt
Coördinatie: De coördinatie tussen de verschillende werkgroepen wordt verzorgd door Jozef De Haeck. Secretaris
Restauraties: Leon Annerel is de man van de houtbewerking in zijn vorig leven meestergast van de timmerij. Nu neemt hij de leiding voor de verschillende lopende projecten. Waarin het hout een belangrijke rol spelen. Ondervoorzitter
Coördinatie:    Fernand van Hoey, zorgt voor de coördinatie van bezoekende groepen en fotoshooters.  Coördinator
Vrijwilligers van het Museum
Logistiek: Jeannine Van Haute is verantwoordelijk met haar medewerkers om de voorraden aan te vullen en de hygiëne, de netheid en uitstraling van ons Patrimonium te verzorgen. Ook het cafeetje en het terras vallen onder haar bevoegdheid. En geregeld valt Jeannine ook in bij andere groepen.