Scheepvaartmuseum         Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Bestuursleden Carlo Van Hoey, voorzitter Leon Annerel, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid Marc Boriau, bestuurslid
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart.  Disclaimer  

Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2018©

Webmaster-communicatie en fotografie Triempont A.
De sleepspits Lauranda wordt in gereedheid gebracht voor overbrenging naar Baasrode. Half augustus is het zover, hier op de scheepswerf is alles klaar gemaakt in het droogdok waar de Lauranda zijn plaats zal krijgen. Wij houden Jullie op de hoogte de datum wanneer het schip naar Baasrode komt. Foto’s van het klaarmaken van het droogdok. Foto’s Jozef De Haeck
Overbrenging ‘Lauranda’