Provinciale erfgoedsite scheepswerven Baasrode
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Erik De Quick, secretaris Denise Van Stappen, penningmeester Gaston De Ridder
Scheepvaartmuseum Baasrode VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430. IBAN BE37 0011 3713 3828) Disclaimer
Tentoonstelling “Duizend jaar veerpont in de houten loods”
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 34 30 34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2020©
Gaston De Ridder organisatie werken
Website & fotografie - Triempont Achiel.
Duizend jaar veerpont De tentoonstelling en bijhorend boek handelen in wezen over de realisaties van de ambachtelijke scheepswerf van de familie De Smet. Deze scheepswerf was in de eerste helft van de 20ste eeuw gelegen aan de Leie in het voormalige vlasdorp Gottem, heden deelgemeente van de stad Deinze, en wel aan het veer GottemMachelen. Dat veer werd vanaf de 17de eeuw uitgebaat door de rechtstreekse voorzaten van de familie De Smet vanuit de herberg ‘Den Overzet’ op Gottem. Reeds voordien, in 1438, werd door de dorpsheer van Olsene klacht neergelegd bij ‘De Keure’ in Gent tegen Simoen van Verdeghem omdat hij mensen over de Leie gezet had mits betaling. Dat Goed te Verdeghem, was gelegen aan de overkant van Leie, op Machelen. In de annalen van de Gentse Sint-Pietersabdij wordt dit goed al vermeld in het jaar 941: “In villa Fredingahem mansum unum in quo duo homines habitant”, of in vertaling: ”In de plaats die men Verdeghem noemt een woonst waar twee gezinshoofden wonen”. Die plaatsnaam Verdeghem duidt duidelijk op het bestaan van een veer of overzet. Dit wordt overigens bevestigd doordat het Goed te Verdeghem op Machelen en de herberg ‘Den Overzet’ op Gottem precies liggen op die plaats waar de winterbedding van de Leie het smalst is en de aloude Pontstraat op Machelen en deze op Gottem precies uitmonden op de Leie. De veren op de Leie ten zuiden Deinze zijn dan ook het thema van een inleidend gedeelte van tentoonstelling en boek. In een volgend gedeelte, hoofdstuk twee, wordt het veer en ‘t Goed te Verdeghem’ in het bijzonder beschreven en de geschiedenis van de rechtstreekse voorzaten tot het wedervaren van de laatste veerman Cyriel De Smet .
De tentoonstelling 'Veerpont en scheepswerf Cyriel De Smet, bouw van de gaffelsloep Anemone' zal op verschillende locaties opgesteld worden: 20 september tem 8 november 2020 Baasrode, Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, in de houten loods Sint-Ursmarusstraat 137, 9200 Baasrode/ Dendermonde 14 november tem 31 januari 2021 Deinze, MUDEL 15 februari 2021 tem 12 maart 2021 Gent, Liberas onder voorbehoud van 22 maart 2021 tem 25 april 2021 Antwerpen, nog geen locatie 7 mei 2021 tem 23 mei 2021
TEKST AANKODIGING TENTO EN BOEK mei 2020 Klik hier
Voorstelling boek tento Baasrode klik hier