Scheepvaartmuseum         Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Bestuursleden Carlo Van Hoey, voorzitter Leon Annerel, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid Marc Boriau, bestuurslid
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart.  Disclaimer  
De Ticom
De Ticom II was een schip met zeer weinig diepgang, oorspronkelijk ontworpen , met een groot schoepenrad achter het hek en bestemd voor passagiersvervoer op de Congostroom. In een later stadium is voor een andere aandrijving gekozen, bestaande uit schroeven die in twee halve ingegraven tunnels van de romp zitten. Zij moesten  de schroeven beschermen  tegen een  eventuele stranding op een  ondiepte, een voorval die zich meermaals voordeed vanwege  de onregelmatige waterstanden van deze immense rivier. Het schip werd in 1925 op de werf ‘Van Damme Gebroeders’ samengevoegd met bouten, vervolgens terug uit elkaar genomen, de losse delen verscheept naar Congo en door plaatselijke werkkrachten definitief met klinknagels in elkaar gezet. Het model is een herinnering aan deze grote onderneming en diende als uitgangbord voor de kundigheid van de werf Restoratie Paul Maes

Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2018©

Webmaster-communicatie en fotografie Triempont A.