Scheepvaartmuseum         Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Bestuursleden Carlo Van Hoey, voorzitter Leon Annerel, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid Marc Boriau, bestuurslid
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart.  Disclaimer  
Tentoonstelling
Eind april en begin mei was er sprake van een artistieke drukte op de site. De Koninklijke academie van Dendermonde had voor de herdenking van de kunstenaar Franz Courtens een expositie op de site gepland. De leerlingen mochten hun fantasie gelinkt naar zijn werk botvieren en deze buiten en binnen tentoonstellen. De opening vond plaats in aanwezigheid van de burgemeester de heer Piet Buyse en de schepen mevrouw Lien Verwaeren de receptie vond plaats op de site op 5 mei en blijft tentoongesteld tot na de Scheldefeesten van het weekende van 15 en 16 september.

Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2018©

Webmaster-communicatie en fotografie Triempont A.