Scheepvaartmuseum         Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Bestuursleden Carlo Van Hoey, voorzitter Leon Annerel, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid Marc Boriau, bestuurslid
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart.  Disclaimer  
U kan ons steunen door een lidmaatschap. Stort één van onderstaande bedragen op het rekeningnummer BE37 0011 3713 3828 en vermeldt uw gegevens in de mededeling of neem gewoon contact op via onze website minimum € 60 voor een steunend lid € 30 voor een volwaardig lid € 10 voor een inwonend familielid van een steunend of volwaardig lid OF... U kan de bouw van de Rosalie steunen

Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2018©

Webmaster-communicatie en fotografie Triempont A.