Scheepvaartmuseum Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode Telefoon: +32 (0)52.34.30.34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Bestuursleden Carlo Van Hoey, voorzitter Leon Annerel, ondervoorzitter Joseph De Haeck, secretaris Wim Dierickx, penningmeester Fernand Van Hoey, logistiek coördinator Jeannine Van Haute, bestuurslid Marc Boriau, bestuurslid
Webmaster-communicatie en fotografie Triempont A.
SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430, IBAN BE37 0011 3713 3828) De VZW heeft tot doel een permanent museum uit te bouwen in Baasrode, meer specifiek het levende en multifunctionele museum bij uitstek zijn dat gewijd is aan de traditionele houten en metalen scheepsbouw voor de binnenscheepvaart. Disclaimer
Het museum bezit een cafetaria en terras, de cafetaria is vrij toegankelijk voor iedereen
De houten loods Van Damme
Dit werkhuis is van oorsprong het oudste op de site. Op deze plaats stond al van in de 17de eeuw een werf van De Landtsheer, later Van Damme. Het bestond in eerste instantie uit een open werkhuis en werd begin 20ste eeuw afgesloten met een houten wand. Het gebouw werd volledig gerestaureerd met Europese subsidies. In het gebouw vinden wij ook onze oudste machines: een schaar en een boxer uit 1852. Hiermee werden de spanten gebogen en pas gemaakt voor de ‘composiet’-schepen zoals de 19de -eeuwse zeilschepen gebouwd werden. Hier worden ook de onderdelen klaargemaakt voor de botter in aanbouw. De houten loods is niet alleen een werkhuis maar bevat heel wat bijzondere artefacten: de grote scheepsmotor uit de Rijnmotorschip Blauwvoet; de Hamse jol; de ‘boomwagen’ of hors voor het vervoer van bomen en balken; een aantal bijboten zoals de Brabantse boot van de spits ALYV, de schipper jol, de loodsvlet; doorheen het atelier loopt een smalspoor waarop wagentjes reden om de verschillende onderdelen te verplaatsen.