Provinciale erfgoedsite scheepswerven Baasrode
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Erik De Quick, secretaris a.i. Denise Van Stappen, penningmeester a.i. Gaston De Ridder
Scheepvaartmuseum Baasrode VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430. IBAN BE37 0011 3713 3828) Disclaimer
Fotoshoots
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde-Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 34 30 34 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Alle rechten voorbehouden, scheepvaartmuseum Baasrode 2020©
Klik hier Klik hier
Gaston De Ridder organisatie werken
Website & foto’s - Triempont Achiel.
Vanaf heden is het weer mogelijk groepsbezoeken en fotoshoots op de provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode te organiseren. Weliswaar met de inachtneming van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Voor Fotoshoots maakt dat weinig uit maar wat betreft de groepsbezoeken moet de groep, voorlopig en tot een volgende versoepeling, gesplitst worden in groepjes van 10 personen. Verder worden dezelfde financiële voorwaarden gehandhaafd. Let wel! Door dak werkzaamheden is het atelier Van Praet voorlopig gesloten.